iCitizen – ifjúsági csere Pécsváradon

Rendszeresen van lehetősége a pécsváradi fiataloknak nemzetközi programokon részt venni, de ezek többnyire más országokban kerülnek megrendezésre. November 3 és 8. között sikerült hosszú évek pályázása után sikerült először házigazdának lennünk. A programról a vendégeinket kértük meg, hogy írjanak élménybeszámolót így az alábbiakban Oscar és Patricia sorait olvashatják.

“Először is meg szeretném megköszönni Miklósnak és a Magyar csapatnak, hogy ezt a programot és ezt az élményt létrehozták.

Pécsváradon töltött napok alkalmával lehetőségem nyílt felfedezni egy kicsit többet magamról, és sok tapasztalatot megosztani azokkal a csodálatos barátokkal, akikkel találkoztam ezen ifjúsági csere során. A projekt aktív résztvevőjeként a fő témakörben tartott üléseken való részvétel kulcsfontosságú volt az új álláspontok felfedezéséhez az állampolgársággal kapcsolatban, és hogy milyen mértékben eltérő a helyzet a többi országban az internet adta lehetőségekkel kapcsolatban, fejlesztve az elméleti és gyakorlati készségeimet.

Kezdésnek pár jégtörő- és csapatépítő játékban vehettünk részt, amelyek lehetővé tették számunkra, hogy kiváló kapcsolatot alakítsunk ki. Ettől a ponttól kezdve a nem formális oktatási módszerek segítségével elkezdtük a projekt tartalmát boncolgatni! Nagyon szerettem a gyűlöletkeltéssel és a számítógépes zaklatással kapcsolatos üléseket, ez az egyik “új” probléma a társadalomra nézve. Nagyon élveztem azt az ülést, amelyet az internetes kormányzásnak szenteltünk országainkban, ahol lehetőségem nyílt arra, hogy sok mindent megtudhassak arról, hogy mi folyik Európában ebben a témában.

A projekt során lehetőségünk volt különböző kultúrák felfedezésére is. Nem csak az interkulturális estről beszélek, amelyben alkalmunk volt megismerni más országok sajátosságait, ízletes ételeiket megkóstolhattuk, hanem a mindennapi kapcsolatokról is beszélek, amelyet egész csoporttal együtt ápoltunk. Ezáltal a személyiségem is fejlődött.

Egy ilyen tapasztalat során tényleg felfedezheted, mennyire fontos megosztani véleményedet másokkal és mennyire fontos meghallgatni egymást. Nem számít, ha egy teljesen más hátteret vagy egy teljesen eltérő véleményt találsz valami iránt, ha konstruktív módon megvitathatod a szándékodat, egyre jobban megérted, és általában egy jobb társadalomhoz vezető utat építhetsz. Az érdekessége az, hogy végig remekül szórakozol, de ha nem teszed meg a lépést, hogy megállj egy pillanatra értékelni, akkor nem is veheted észre!

Mindegyik résztvevő adott nekem valamit, amiben biztos vagyok, hogy hasznos lesz a jövőben az életemben. Ha ezt az ifjúsági cserét egy szóval kellene leírnom, valószínűleg azt mondanám, hogy “Remény”, mert mi, a fiatalok új generációjának kötelessége, hogy ezt az üzenetet másoknak eljuttassa. Ez a projekt is egy olyan eszköz, amellyel mindez lehetséges.”

Oscar Boldrini – olasz résztvevő

  

“A múlt héten lehetőségem nyílt arra, hogy részt vegyek az első ifjúsági csereprogramomon, amelyet Pécsvárad gyönyörű városában tartottak. A projekt célja, amely Litvánia, Olaszország, Magyarország, Törökország, Bulgária és Horvátország harminc résztvevőjéből állt, az internet előnyeinek és hátrányainak ismertté tétele volt.

Hat nap alatt, november 3-tól november 8-ig, nagyon elfoglalt ütemezésnek köszönhetően mindenféle dolgot meg tudtunk tanulni. Az ifjúsági cserét iCitizen-nek hívták, és célja, hogy érzékenyítse a fiatalokat, hogy jobban tudatában legyenek az internetnek, és megmutassa nekik, hogy az internetes állampolgár hogyan néz ki. Sok munkaterületen keresztül foglalkoztam ezzel a témával és nem formális módon tanultam. Érdekes vitákat folytattunk a gyűlöletbeszédről, a számítógépes zaklatásról és az internetes kormányzásról, de kutatásokat végeztünk egyes webhelyek adatvédelmi feltételeiről és javították internetes ismereteinket.

Végül, az utolsó napunkon, megkaptuk az esélyt arra, hogy összefoglaljuk a dolgokat, amit megtudtunk jelentések készítésével, javaslatokat tettünk arra, hogyan lehetne az internetet javítani, az információs grafikonokat és mémeket készítettünk.

Másrészt a projekt az interkulturális tanulásra és a más kultúrák iránti toleranciára tett szert. Nyugtalanság nélkül elmondhatom, hogy ezek voltak az életem egyik élvezetesebb napjai. Természetesen ez nem lenne lehetséges anélkül, hogy minden idők legvidámabb rendezője, Miklós és okos és nagylelkű Barnabás segítője ne hozta volna létre. Nem csak másokról tanultam, hanem magamról is.

A mindennapi élet új kihívásokat és tapasztalatokat hozott. Az első két napban hatalmas önbecsülést szereztem, miközben különböző típusú csapatépítő játékokat játszottam. Csodálatos volt látni, hogy ezek az egyszerű és szellemes játékok felszabadították minden egyes egyént. Ahogy teltek a napok, nyilvánvaló volt, hogy mindenki kényelmesen és nyugodtan érezte magát.

Összefoglalva, ez volt a tökéletes lehetőség arra, hogy hazámat bemutassam azoknak, akik még nem hallottak róla. Annak ellenére, hogy számos résztvevő járt már az országunkban, mindent megtettünk annak érdekében, hogy jól ismert tényeket mutassunk fel azoknak, akik még nem jártak hazánkban. Nem csak az interkulturális estén, hanem napról napra is képviseltük hovatartozásunkat. Megkóstolhattam a fűszeres magyar ételeket, valamint a hagyományos italokat.

Végül megkérdezem, mi a következő lépés? Bármerre is visz az élet, ne hagyd abba az ismeretlen kutatását és építsétek magatokat mások megértésére.”

Patricia Čorić- horvát résztvevő

“I would like to start this little document saying thank you to Miklós and to the Hungarian team that made possible this incredible experience.

During the days spent in Pécsvárad I had the opportunity to discover a little bit more about myself and to share a lot of experiences with the amazing friends I met during this youth exchange. Being active part of the project, participating to the sessions dedicated to the main topic of this days has been the key to discover new things on citizenship and how is the situation in other countries, in relation to internet governance, growing up my relational and practical skills.

We started with very cool icebreakers activities and team building games, that allowed us to create a great group connection. From that point over, by means of Non Formal Education methodologies we started to touch the contents of the project! I really loved the sessions related to hate speech and cyberbullying, that is one of the ‘new’ problems affecting our society. I also really enjoyed the session dedicated to the internet governance in our countries in which I had the opportunity to discover many many things on what is going on in Europe on that topic.

During the project we had also the opportunity to discover different cultures. I’m not only speaking about the intercultural evening in which we had the opportunity to know the peculiarities of other countries and taste delicious food, I’m also talking about the everyday mind connection that we as a whole group created, that allowed me to personally grow up.

During an experience like this one, you really discover how important is to share your opinion among others and how important is to listen each other. No matter if you have a total different background or a total different opinion on something, if you have the will to debate constructively you are getting the point and, more in general, you are contributing for a better society. The curious point of all this stuff, is that you you are having a lot of fun and if you don’t do a step back and reflect a moment on it, you could not realize it!

Each single participant gave me something that, I’m sure, will be very useful in the future for my life. If I had to describe this youth exchange with a word I would probably say “Hope”, because we as new generation of young people have the duty to spread this peaceful message to others, and this project is one of the tools that we have to do it.”

Oscar Boldrini – Italian Participant

“Last week I had the opportunity to participate in my first youth exchange program which was held in delightful city of Pécsvárad. The aim of the project, that involved thirty participants from Lithuania,Italy,Hungary,Turkey, Bulgaria and Croatia, was to spread awareness of internet’s advantages and disadvantages.

During six days,from 3rd untill 8th November, of very busy schedule we’ve got the chance to learn all sorts of things. The youth exchange is called iCitizen and it’s aim is to alleviate young people to become more aware of the internet and show them how an internet citizen looks like. Through many work shops we’ve tackled this topic and learned in non-formal way. We’ve had interesting discussions about hate speech, cyberbullying and internet government, but also have done researches about privacy terms and conditions of some websites and thus improved our internet knowledge. Finally, on our last day, we got the chance to summarize the things we’ve learned by writing reports, suggesting solutions on how to improve internet, making info graphs and memes.

On the other hand,project was focused on intercultural learning and gaining tolerance towards other cultures.Without hesitation I can say that those were one of the most enjoyable days of my life. Of course, it wouldn’t be possible without our all-time cheerful organizer Miklos and smart and generous facilitator Barnabas. Not only that I’ve learned about others but also about myself.

Everyday brought some new challenges and experiences for life. In the first two days I’ve gained huge amount of self-esteem while playing all sorts of team building games. It was astonishing to see how these simple and witty games loosened up every single individual. As the days went by, it was obvious that everyone felt comfortable and relaxed.  

To add up, this was the perfect opportunity to present my country to the ones that haven’t heard about it. As much as lots of participants visited our country we’ve gave our best to incorporate well known facts with new ones.  Not only did we represent it at intercultural evening but also from day-to-day. I’ve got the chance to try spicy Hungarian cuisine as well as their traditional drinks.

I’m very pleased to say that complete strangers became one of my best friends and thought me how to love and appreciate this life as an living human being. Of course that some of us had disagreements and some of them will stay just acquaintances but among all it’s something unexceptional and inescapable. But all in all, this event was a tremendous success from my point of view.

At the end I’m asking you, what’s your next step? Whatever you decide don’t stop seeking for unknown and building yourself in order to comprehend others.”

Patricia Čorić- Croatian participant